Nõukogu

Ülo Niinemets                ylo.niinemetsemu.ee

Tippkeskuse juhataja ja taimefüsioloogia ja biosfääri-atmosfääri vastastikmõju teadusrühma juht, Eesti Maaülikool

Hannes Kollist              Hannes.kollistut.ee

Taimebioloogia teadusrühma juht, Tartu Ülikool

Erkki Truve                    Erkki.truvettu.ee

Taim-patogeen vastastikmõju uurimise teadusrühma juht, Tallinna Tehnikaülikool

Anu Sõber                     Anu.soberut.ee

Taimede ökofüsioloogia teadusrühma juht, Tartu Ülikool

Ülo Mander                  ulo.manderut.ee

Maastikuökoloogia ja ökotehnoloogia teadusrühma juht, Tartu Ülikool

Tiia Kurvits                  tiia.kurvitsemu.ee

Tippkeskuse tegevjuht, Eesti Maaülikooli esindaja

Anne Tenno                Anne.tennout.ee

Teadus- ja arendusosakonna struktuurivahendite peaspetsialist,Tartu Ülikooli esindaja

Heiti Paves                 Heiti.pavesttu.ee

Geenitehnoloogia instituudi vanemteadur, Tallinna Tehnikaülikooli esindaja


Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus, Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014, Tartu

 

Greaton CMS