Taimede ökofüsioloogia

Anu Sõber  Anu.soberut.ee        CV     Publikatsioonid

Teadusrühma juht, vanemteadur, botaanika osakond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool

Tel: + 372 737 6238/ Mobiil:+ 372 53416316  Postiaadress:  Lai St 40, 51005 Tartu

Foto: FAHM (Free Air Humidity Manipulation) eksperiment

Arne Sellin dotsent, Ph.D (Tartu Ülikool)
Krista Lõhmus professor, Ph.D (Tartu Ülikool)
Priit Kupper teadur, PhD (Tartu Ülikool)
Katrin Rosenvald  teadur, PhD (Tartu Ülikool)
Pille Mänd  teadur, PhD (Tartu Ülikool)
Ingmar Tulva teadur, MSc (Tartu Ülikool)
Helen Karu teadur, MSc (Tartu Ülikool)
Jaak Sõber teadur,  MSc (Tartu Ülikool)
Arvo Tullus teadur/järeldoktor, PhD (Eesti Maaülikool)
Anna Jasinska teadus/ järeldoktor, PhD (Poola Teaduste Akadeemia)
Eele Õunapuu-Pikas teadur, PhD (Tartu Ülikool)
Kai Reemann spetsialist
Meeli Alber tehnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorandid ja nende uurimisteemad

Mai Kukumägi              Seasonal dynamics of soil respiration and net nitrogen mineralization in forest ecosystems                        
Kristina Lubenets Environmental effects on sap flow in woody plants: temporal variation and ecophysiological implications
Eele Õunapuu-Pikas Spatio-temporal variability of leaf hydraulic conductance in woody plants: ecophysiological consequences
Maarja Kukk Tree foliage formation, mediated by buds: impacts of previous and current year environmental conditions
Aigar Niglas  Photosynthetic water - and nitrogen use efficiency of tree species ib changing environment
Gristin Rohula Nighttime transpiration of woody species  related to environmental conditions
Annika Karusion Kaaliumioonide osalus ksüleemi hüdraulilise juhtivuse dünaamikas ja funktsionaalses taastumises heitlehistes puudes
Kaarin Parts Adaptation strategies of fine roots and ectomycorrhizae in decidous and conferous forests along environmental gradients
Ott Kangur Tormation of equilibrium between soil and leaf water potentials in broad leaved trees under changing environmental conditions
Meeli Alber Impact of elevated atmospheric humidity on the structure of water transport pathway in desciduous trees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrandid ja nende uurimisteemad

Linda Rusalepp Secondary metabolites and nitrogen uptake in Hypericum maculatum in relation to humidity conditions
Marili Sell Co-effects of soil-and air humidity on tree growth
Marge Sepp Effect of water regime on nitrogen uptake in deciduous tree canopies
Laura Seedre Impact of different environmental factors on hybrid aspen physiological parameters in FAHM experiment

 

 

 

 

 


Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus, Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014, Tartu

 

Greaton CMS